Biolite Stove demonstration


3 comments:

sir.i want to know more about the vanjyoti stove by kaka chavan. will you please provide the details about its construction

Vilas Shinde said...

महोदय डॉ अवचटांचे पुस्तक वाचुन आपला फॅन झालो आहे. मला विद्यान ग्रामला भेट द्यायची आहे. त्याबाबत आपली पध्दत काय आहे याबद्दल माहिती मिळेल का? व कुठे मिळेल? विलास शिंदे. 9004043818 vinashinde@yahoo.co.in दिनांक ८/१०/१६ रोजी मला सुट्टी आहे. आलो तर चालेल?

Vilas Shinde said...

महोदय डॉ अवचटांचे पुस्तक वाचुन आपला फॅन झालो आहे. मला विद्यान ग्रामला भेट द्यायची आहे. त्याबाबत आपली पध्दत काय आहे याबद्दल माहिती मिळेल का? व कुठे मिळेल? विलास शिंदे. 9004043818 vinashinde@yahoo.co.in दिनांक ८/१०/१६ रोजी मला सुट्टी आहे. आलो तर चालेल?